20u00 BELGIAN QUO BAND

  • door

+ wereldrecordpoging Guinessboek ‘luchtgitaar’
Zoon vraagt aan pa gitaarles, pa krijgt er weer goesting in en het jaar daarop klinkt de beenhouwers-rock strak en afgemeten zoals het moet. En bovendien: we breken het officiele Guiness-record ‘LUCHTGITAAR’!
[buttons style=”warning” icon=”fa-clock-o” size=”md” ]20u00[/buttons]