23u00 De Tijdloze Party met DJ Dirk Stoops

  • door

Blonde Gentenaar pur sang, die via talloze TD’s, schoolfuiven, vrije radio’s en ander moois
muzieksamensteller bij Studio Brussel werd. En kent U ‘De Afrekening’ nog, of ‘Was het nu 70-
80-90-2000’? Een niet te missen afspraak met het Sint-Baafsplein, want ‘Party hard’ is zijn oerkreet!